fear not, ez is a show része! a lee most pakolja a cm-et át az új, átmeneti vasra.
ha nem bírsz magaddal, akkor bringázz egyet, vagy nézegesd a nagyonnagyokat.
                                       
                                       
                                       
                                       
        .:oxkOOxl;.             .:dkOO0kd:.        
      'dKXKxoolodOKXOc.          .cONKxolcclxKNKl.       
      oNNx,.    .;0WK;         '0Nk;     'xNNx.      
     dNO;      .lXX,        :NK:       ,0Wx.     
     :NK.    .. ...oN0. .      .0Wl        ,XN,     
     lWO.   oXNXKKXXXXWWKKXX0Od:.   lNX,  .;x0o    kWo     
     ,N0.   .cKNKkddoxNKdOWO;;oKXx.  ,KW: .dXXkc.   'KN;     
     .OWd.    .l0NKxdKNxxNX'  oNXo. dWK,cXNd.    .xWO.     
     .xN0:.    c0WWWkxXN:   ,ONO' .lXNNNc    .o0Nk.      
      cKNXxl;..';oONX0NNNWo     :XXl. oWWN0x:'..;lxXNO;       
       .'cdOKXXXKkd;. :KMW0o.    .ONXOKWkcok0XXX0kxc.        
         ....   oN0cxKNXOxdc::::lkKXWN:   .           
              cNX,  .;codxk000OOO0NNc              
             ;XN:         .kWx              
             'KWd          lWX,             
            ,:OWX:    .':;.   ,XNxcccol;          
           cKWMWXk.   lXWMMNx.   .dKWMWXkl.          
            lNMMNk;   :XMMMMMWk'  ;ONMMNd.           
            :KWMMWx.  xWMMMMMMK; 'xWMMW0;            
             .cKWMMNk; ,KWMMMMNl.'xNMMWK:             
              ;0WMMWOclOKXK0dl0WMMW0:              
               cKWMMMMMMMMMMMMMWK:               
                .lKWMMMMMMMMMW0l.               
                 OMMMMMMMMWx                 
                 dMMMMMMMMWl                 
                 kMMMMMMMMWd                 
                 kMMMMMMMMWd                 
                 xMMMMMMMMWd                 
                 kMMMMMMMMWd                 
                 kMMMMWMMMWd                 
                 kMMMMNMMMWd                 
                 kMMMMNMMMWd                 
                 kMMMMNMMMWd                 
                 kMMMMNMMMWd                 
                 kMMMMNMMMWd                 
                 kMMMMNMMMWd                 
                 kMMMMNMMMWd                 
                 kMMMMNMMMWo                 
                 dWMMWKWMMWo                 
                 .d00x;dOOo.